Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Màu tím hoa sim

Bài thơ màu tím hoa sim
Thương người vợ trẻ lặng im suối vàng
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Xông pha tiền tuyến đau nàng hậu phương
Nhưng rồi đau hết tai ương
Cuộc đời ông rẽ nẻo đường đắng cay
Vân Hoàn đục đá suốt ngày
Oằn lưng xe đẩy chân tay chai sùi.
Hôm nay lòng như bùi ngùi
Thắp hươn tôi khấn tiễn người đi xa
Ông tìm về với mẹ cha
Báo Văn cầu đứng tiễn qu cõi đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét