Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Động Hương Tích

Hương Tích trời xây
Đường ta xây
Phủ đầy quanh động một rừng cây
Còn xa đâu đó rừng rau sắng
Tìm hái mang về ngọt bữa canh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét